Classic Start nun Open-Shell-Menu – Classic Shell Ersatz für Windows 10, 8.1, 8, 7 [Update]

[Update 11.08.] Erst Classic Start, dann NeoClassic-UI und nun wurde der Classic Shell Fork wieder umbenannt. Das Ersatz …
(Orginal – Story lesen…)Related Post